Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

WEBQUEST-Τι ΄ναι τούτο πάλι;

Στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που όλοι παρακολουθούμε στα πλαίσια της επιμόρφωσής μας, ακούμε συχνά να γίνεται λόγος για κριτική σκέψη, συμμετοχική-συνεργατική μάθηση (cooperative learning) , σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με αυθεντικές καταστάσεις (authentic assessment), και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, (technology integration). Επίσης η Γνωστική στροφή με κυρίαρχο ερευνητικό παράδειγμα το μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών (Κολιάδης Ε., 2002) έρχεται να αντικαταστήσει τις τελευταίες δεκαετίες το συμπεριφοριστικό πρότυπο μάθησης με κυρίαρχο μοντέλο τη συντελεστική μάθηση του Σκίννερ. Όσο για την εποικοδομητική (constructivism) άποψη, σίγουρα την έχουν γνωρίσει ενθουσιώδεις δάσκαλοι που δοκιμάζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και ενδιαφέρονται, πώς να βοηθήσουν τους μαθητές τους να προσεγγίσουν την γνώση μέσα από πραγματικές καταστάσεις. Επειδή συχνά συμβαίνει , από τη μια μας ενθουσιάζουν όλα αυτά αλλά από την άλλη το αναλυτικό πρόγραμμα με τις δικές του λογικές απαιτήσεις. να μας περιορίζει με αυστηρό τρόπο στην καθορισμένη διδακτέα ύλη , το ερώτημα που συχνά προκύπτει είναι , πώς να ενσωματώσουμε αυτές τις ενδιαφέρουσες στρατηγικές στη διδασκαλία μας. Ένα WebQuest αποτελεί µία δραστηριότητα κατευθυνόµενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001; Βοσνιάδου, 2001,) κατά την οποία οι µαθητές αναλαµβάνουν να λύσουν ένα πρόβληµα και αξιοποιούν το ∆ιαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική. (Παπανικολάου - Γρηγοριάδου , 2005)
H έννοια του WebQuest επινοήθηκε το 1995 από τον Bernie Dodge στο Πανεπιστήμιο του San Diego σε συνεργασία με τον Tom March (webquest ). Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Bernie Dodge, μια WebQuest είναι «μια δραστηριότητα προσανατολισμένη στην αναζήτηση κατά την οποία οι περισσότερες ή όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες αντλούνται από τον Ιστό. Οι WebQuests είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αξιοποιούν κατάλληλα το χρόνο των χρηστών, οι οποίοι θα επικεντρώνονται στη χρησιμοποίηση των πληροφοριών παρά στην αναζήτησή τους, και για να υποστηρίζουν τη σκέψη στα επίπεδα της ανάλυσης, της σύνθεσης και της αξιολόγησης».
Οι δομικοί λίθοι μιας Webquest-αναζήτησης
Μια Webquest αποτελείται από 5 ή 6 δομικούς λίθους (βήματα):
Η εισαγωγή πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της λειτουργίας της Webquest για το θέμα που εξετάζεται στην τάξη. Οι μαθητές αποτελούν το ακροατήριο της εισαγωγής. Θα πρέπει λοιπόν να τους δίνει μια σύντομη εικόνα για το τι πρόκειται να επακολουθήσει και να τους ενθαρρύνει να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα.
Η περιγραφή των εργασιών που δηλώνει το συνολικό στόχο της Webquest μπορεί να βοηθήσει στην παρουσίαση του γενικού θέματος της Webquest όπως επίσης και στο αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα. Η λειτουργία μιας Webquest πρέπει να είναι η αναζήτηση πληροφορίας και η μετατροπή αυτής της πληροφορίας σε γνώση (μεταβαίνοντας από την πληροφορία στην ανάλυση και από κει στην ερμηνεία του υπό συζήτηση θέματος). Η περιγραφή των εργασιών πρέπει να δίνει μια συνολική εικόνα της Webquest και όχι να αναλύει τα συγκεκριμένα στάδια που εμπεριέχονται στη διαδικασία. Αυτό γίνεται στο επόμενο βήμα.
Η περιγραφή της διαδικασίας περιλαμβάνει τις διαφορετικές εργασίες και ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως επίσης και τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν. Μια καλή ιδέα θα ήταν να δημιουργήσετε ένα φύλλο εργασίας για να διευκολύνετε τη δουλειά των μαθητών σας. Μπορείτε να επιλέξετε αν όλοι οι μαθητές θα λύσουν τα ίδια προβλήματα ή αν θα δουλέψουν σε ομάδες με διαφορετικές εργασίες η καθεμιά, όπου θα εργαστούν ως «ειδικοί» στον τομέα τους και θα μεταδώσουν τη γνώση τους στους υπόλοιπους στην τάξη ώστε να χρησιμοποιηθεί από όλους στην τελική συζήτηση του θέματος.
Η αξιολόγηση λειτουργεί σαν οδηγός ώστε να καταλάβουν οι μαθητές την αξιολόγηση των επιδόσεών τους από τους εκπαιδευτικούς.
Το συμπέρασμα μπορεί να επιτρέψει την περαιτέρω χρησιμοποίηση της Webquest στις εργασίες που ακολουθούν.
Η Σελίδα του Εκπαιδευτικού δίνει πληροφορίες από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. Σ’ αυτό το στάδιο ο δημιουργός της Webquest μπορεί να μιλήσει για τη φιλοσοφία πίσω από τη Webquest, το επίπεδο στο οποίο στοχεύει, τις επιλογές που έγιναν αναφορικά με το είδος των εργασιών και ερωτήσεων κ.λ.π. Επιπλέον, η Σελίδα του Εκπαιδευτικού (που αποσκοπεί στη διανομή της πληροφορίας και γνώσης μεταξύ των εκπαιδευτικών) μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για το χρόνο που ξοδεύτηκε ή την πρόοδο που επιτεύχθηκε, για να διευκολύνει τη χρήση της Webquest από άλλους. Η Σελίδα του Εκπαιδευτικού έχει νόημα μόνο αν η Webquest επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλους για χρήση, για παράδειγμα μέσω του ιστότοπου του σχολείου.
Πρώτα βήματα: Δημιουργήστε μια δομημένη άσκηση για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να ανακαλύψουν πως να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για ατομική έρευνα. Αποφασίστε πόση ελευθερία θα επιτρέψετε να έχουν κατά την αναζήτηση και εφαρμόστε ό,τι χρειάζεται για τη διαδικασία που επιλέξατε.
Δοκιμάστε να αφήσετε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν κάποιο από το υλικό που βρίσκουν στο Διαδίκτυο, βλέποντας αν μπορούν να αντιγράψουν και να επικολλήσουν κείμενο ή εικόνες στα δικά τους ηλεκτρονικά κείμενα.
Περισσότερες ιδέες: Αφιερώστε κάποιο χρόνο από τη διδασκαλία σας στην αναζήτηση στο Διαδίκτυο, ίσως ως μέρος μιας άλλης εργασίας. Προσπαθήστε να οργανώσετε μια συλλογική εργασία με θέματα διαιρεμένα σε κατηγορίες για διαφορετικές ομάδες μαθητών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου