Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ιστοχώροι

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα Σωκράτης, Αρίων κ.λπ.
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_en.html

Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο
http://www.eun.org/portal/index.htm

Το project MyEurope έχει δημιουργήσει μια αποθήκη «μαθησιακών αντικειμένων» για την έννοια του «Ευρωπαίου πολίτη»
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/los.cfm

Το πρόγραμμα eTwinning
http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm
http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/areyounew.htm

To πρόγραμμα Xperimania
http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm

Το πρόγραμμα της Ε.Ε. που αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερους νέους ερευνητές στις θετικές επιστήμες
http://ec.europa.eu/news/culture/070403_1_el.htm

Ευρωπαϊκά βραβεία για το e-learning
http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearning_awards_2007/homepage.htm

Η νέα πολιτική της Ε.Ε. για τις Τ.Π.Ε αποκαλούμενη i2010, European Information Society 2010 που αποτελεί επέκταση της στρατηγικής της Λισαβόνας η οποία αναφέρεται στην ιδέα της digital competence.
http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy_guidelines_el.htmΔικτυογραφία – webliography
http://rights.apc.org/handbook/index.shtml Μια πολύ κατατοπιστική σελίδα σχετικά µε θέματα που αφορούν την πολιτική ΤΠΕ.
http://www.ictpolicy.edna.edu.au/sibling/page1.html Βάση δεδομένων για την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση της αυστραλιανής κυβέρνησης
http://www.unescobkk.org/index.php?id=496 Project της UNESCO σχετικό µε την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση
http://www.ncte.ie/AbouttheNCTE/ICTPolicy/ Πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση της Ιρλανδικής κυβέρνησης.
http://www.edusud.org/spip.php?rubrique88 Σελίδα µε συνδέσμους σε διεθνείς οργανισμούς που ενεργοποιούνται στο χώρο της πολιτικής ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
http://www.infodev.org/en/Project.11.html Project σε εξέλιξη σε σχέση µε την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης: 18 Απριλίου 2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου