Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Ενα παιχνίδι για τους πρόσφυγες

Δείτε εδώ ένα παιχνίδι αλλά να συζητήσουμε λίγο , αφού παίξουμε, τις δυνατότητες αξιοποίησης του στο σχολείοΣύνδεσμος

WORDLE

ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Wordle: TEXNO

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΚΕΙΜΕΝΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Δείτε το σενάριο της Κατερίνας Προκοπίου,μέλους της ερευνητικής ομάδας για το Πρόγραμμα Σπουδών των Φιλολογικών μαθημάτων


ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

Το παρακάτω webquest δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της επιμόρφωσης β΄επιπέδου από συναδέλφους κατά τη διάρκεια των υποστηρικτικών συναντήσεων

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕ


Το second life συναντά την Οδύσσεια.Εδώ βλέπετε πώς έχει αξιοποιηθεί η τεχνολογία από το συνάδελφο Βασίλη Βασιλείου για να δώσειεικόνα και ήχο στη συνάντηση Καλυψώς και Οδυσσέα. Για να κατανοήσετε τι είναι το secondlife δείτε τις παλιότερες αναρτήσεις τουblog

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Και ένα βιντεάκι δημιουργημένο από μαθητές

ΓΙΑΤΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ;

Κάποτε ψάχνοντας να τεκμηριώσω τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών έπεσα πάνω την εξής ομιλία του καθηγητή Κακριδή. Αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά είναι διαθέσιμη στην παρακάτω διεύθυνση
http://www.greek-language.gr/greekLang/portal/blog/archive/2010/12/17/3110.html

ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ

Hieroglyphic Typewriter Egyptian Hieroglyphic Name Translator alphabet writer

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Να ετοιμαζόμαστε...

Με τα σενάρια τι θα γίνει;

WEBQUEST ή ιστοεξερεύνηση

Σύμφωνα με τον Bernie Dodge εισηγητή του όρου, WebQuest, η «ιστοεξερεύνηση» είναι "…η εκπαιδευτική δραστηριότητα κατά την οποία οι περισσότερες ή και όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος ή για τη σύνθεση μιας γνωστικής ενότητας, προέρχονται από το Διαδίκτυο..."
Τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται μια ιστοεξερεύνηση είναι τα εξής: Εισαγωγή, Αποστολή – Ζήτημα, Διαδικασία – Πηγές, Αξιολόγηση,Συμπεράσματα
Για περισσότερες πληροφορίες στα Αγγλικά σχετικά με το τι είναι και πώς δημιουργείται μια ιστοεξερεύνηση δείτε εδώ

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση


Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση :
ΤΠΕ: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
(ICT: Information and Communications Technologies).
                  Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται:
- οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και αφετέρου
- τα μέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων μηνυμάτων.

Από πού εξαρτάται η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;

       το πρόγραμμα σπουδών
        Μπορεί να αλλάξει κάτι και πώς; 
       το επίπεδο εκπαίδευσης που αφορά η εισαγωγή και η ένταξη
        δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο
       τους προς επίτευξη διδακτικούς και γνωστικούς στόχους
        Στόχοι χαμηλού επιπέδου (τι), στόχοι υψηλού επιπέδου (πώς και γιατί)
       τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες, την περίοδο της ένταξης
        Κόστος, κλπ.
       το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης
       τις φιλοσοφικές και ιδεολογικές θεωρήσεις των πρωτεργατών της ένταξης.


Οι διάφορες φάσεις της εισαγωγής και της ένταξης των ΤΠΕ

        1. η περίοδος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των διδακτικών μηχανών (πριν το 1970),
        2. η πληροφορική προσέγγιση (1970-1980),
        3. η πληροφορική ως μέσο και
ως αντικείμενο εκπαίδευσης
(1980-1989),
        4. οι ΤΠΕ ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης (μετά το 1990).
Πρόδρομος όλων των σταδίων που σχετίζονται με την ένταξη των υπολογιστών και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (εισαγωγική φάση) :
Η περίοδος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας
Μέσα (Media) και τεχνολογίες (πριν το 1970)
       π.χ. Κινηματογράφος, Ραδιόφωνο, Εκπαιδευτική τηλεόραση, κλπ.
       Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την προβληματική των διδακτικών μηχανών 

Κατόπιν αναπτύσσονται προβληματισμοί σε 3 άξονες :

        1.Η πληροφορική και οι ΤΠΕ ως αυτόνoμo γνωστικό αντικείμενο
που μπoρεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών και να διδαχθεί σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
        2. Η πληροφορική και οι ΤΠΕ ως μέσo γνώσης, έρευνας και μάθησης
που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
        3. Η πληροφορική και οι ΤΠΕ ως στoιχείo της γενικής κουλτoύρας αλλά και κοινωνικό φαινόμενο.
Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς αναπτύσσονται τα εξής μοντέλα :
       1.ΤΠΕ ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο: διδασκαλία τη πληροφορικής
       Τεχνοκεντρική προσέγγιση

       2. μέσα σε (και από) όλα τα μαθήματα
          ως έκφραση μιας ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης
          Ολοκληρωμένη προσέγγιση

       3. ως συνδυασμός των δύο προηγούμενων προσεγγίσεων (διδάσκω πληροφορική - διδάσκω και μαθαίνω με την πληροφορική)
  Πραγματολογική προσέγγιση

1.Τεχνοκεντρικό πρότυπο
Κυριάρχησε κατά τη δεκαετία του 1970, κυρίως στις υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης και σήμαινε την καθιέρωση μαθήματος ή μαθημάτων πληροφορικής στο πρόγραμμα σπουδών.Από τη στιγμή που ένα νέο μάθημα καθιερώνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα, είναι εύλογο να τεθούν και τα συνακόλουθα ερωτήματα που αφορούν:
- στο περιεχόμενό του,
- στους στόχους του,
- στα ερωτήματα που θέτει η διδασκαλία του, και συνεπώς
- στην ύπαρξη μιας διδακτικής του προσέγγισης. 
2. Ολοκληρωμένο πρότυπο: Η πληροφορική και οι ΤΠΕ σε όλο το εύρος του αναλυτικού προγράμματος.Αποκαλείται και ενσωματωμένο (integrated) πρότυπο και σημαίνει ένταξη και ενσωμάτωση των ΤΠΕ μέσα σε όλα τα μαθήματα ως έκφραση μιας ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης Εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα και χαρακτηρίζεται από το ότι η διδασκαλία της χρήσης των τεχνολογιών και η χρήση τους ενσωματώνεται στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών
Αποδίδεται και με τον όρο Οριζόντια ή Ολιστική προσέγγιση
Οι ΤΠΕ αποτελούν βασικό εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών
Τα θέματα που αφορούν στους υπολογιστές και στις ΤΠΕ γενικότερα,
        διδάσκονται μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου
        και δεν συνιστούν ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο.
        Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης πιστεύουν ότι:
η διασπορά της διδασκαλίας και της χρήσης της πληροφορικής σε όλο το φάσμα του προγράμματος σπουδών και όχι η ένταξή του σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο μπορεί να βοηθήσει την ουσιαστική και από κοινού δημιουργική συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
        Προϋποθέτει σημαντικά διαφορετικές εκπαιδευτικές αντιλήψεις,
- τόσο στην επιλογή της γνώσης και της διδακτικής πρακτικής όσο και
- στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και
- στην υλικοτεχνική υποδομή.
        Οι ανατροπές που θα προκαλέσει στο πρόγραμμα σπουδών η εφαρμογή της προσέγγισης αυτής,
την καθιστούν βραχυπρόθεσμα μη εφαρμόσιμη.

3.Πραγματολογικό πρότυπο

        Συνιστά συνδυασμό των προηγούμενων προσεγγίσεων ή μοντέλων
(Τεχνοκεντρικό - Ολοκληρωμένο).
        Μεταβατική, «εφικτή» λύση απαραίτητη για ένα τουλάχιστον χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη ένταξη (με τη λογική της ενσωμάτωσης) των τεχνολογιών σε όλο το αναλυτικό πρόγραμμα. Το πρότυπο αυτό, χαρακτηρίζεται από τη διδασκαλία ενός (τουλάχιστον) αμιγούς μαθήματος γενικών γνώσεων πληροφορικής και την προοδευτική ένταξη της χρήσης
των ΤΠΕ ως μέσο στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.
       Στη βιβλιογραφία αποδίδεται και με τον όρο εφικτή ή μικτή προσέγγιση.
 
       Η έμφαση στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, δίνεται στις γνωστικές και τις κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης της πληροφορικής
στην εκπαιδευτική διαδικασία.

       Η προσέγγιση αυτή γνώρισε πολλές διακυμάνσεις πριν σταθεροποιηθεί στους προσανατολισμούς αναφορικά με τη χρήση του πληροφορικού μέσου.

         
Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

Περιεχόμενο προγράμματοςΤο πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 φάσεις από τις οποίες η πρώτη   καλύπτει 48 ώρες  όπου οι επιμορφούμενοι θα εισαχθούν στις βασικές έννοιες των ΤΠΕ και θα προετοιμαστούν για τις διδακτικές προτάσεις που θα εφαρμόσουν κατά τη δεύτερη φάση. Στην ιστοσελίδα του portal για την επιμόρφωση στις ΤΠΕ θα βρείτε όλες τις χρήσιμες λεπτομέρειες καθώς και το υλικό που θα χρειαστεί να μελετήσετε

Με χαρά για τη μάθηση....

Kαλή αρχή και φέτος


Τα σεμινάρια για την επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες κλ.ΠΕ2 ξεκινούν με μια μικρή καθυστέρηση τη Δευτέρα 3 Οκτωβρη.Θα λειτουργήσουν 2 τμήματα :
  • Στο 1ο ΣΕΚ Βόλου (είσοδος από Αγ.Νεκταρίου -σχολικό συγκρότημα πρώην Πολυκλαδικού) κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 5-8
  • Στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας (πίσω από τις πρώην εγκαταστάσεις της εφημερίδας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ στην οδό Αντωνοπούλου ) κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 4-7. Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 96 ώρες και αυτά πραγματοποιούνται εκτόςσχολικούωραρίου. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την προθυμία τους να θυσιάσουν δύο απογευματινά τρίωρα από τον πολύτιμο προσωπικό τους χρόνο και υπόσχομαι πως θα καταβληθεί η κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην αισθάνονται πως αυτός ο χρόνος είναι χαμένος

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Τι είναι το Prezi;

To Prezi έχει κυκλοφορήσει επίσημα από το 2009 . Πρόκειται για μια online εφαρμογή που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αρκετά εύκολα εντυπωσιακές μη-γραμμικές παρουσιάσεις που ακολουθούν μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του είδους, το PowerPoint.

Το Prezi διαθέτει δωρεάν έκδοση την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατόπιν εγγραφής και προσφέρει περίπου 100ΜΒ αποθηκευτικού χώρου. Στην έκδοση αυτή οι παρουσιάσεις σας είναι υποχρεωτικά δημόσιες, ενώ εμφανίζεται επίσης και το λογότυπο της εφαρμογής. Τόσο στο δωρεάν όσο και στα επί πληρωμή πακέτα, ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να «κατεβάσετε» τη δουλειά σας ώστε να την παρουσιάσετε χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο.
Εάν αποφασίσετε να δοκιμάσετε το Prezi, έχετε υπόψη ότι δεν υποστηρίζουν όλα τα θέματα της εφαρμογής τους ελληνικούς χαρακτήρες.
www.prezi.com

Και μια εικόνα για νασκεφτόμαστε το καλοκαίρι...

Τι είναι τα cmaps;

ή επι το ελληνικότερον εννοιολογικοί χάρτες .
Η χρήση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί κατά τεκμήριο ένα πολύτιμο εργαλείο, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αξιολόγησης των μαθητών, σχεδιασμού της διδασκαλίας, ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη της δημιουργικής και συνδυαστικής σκέψης των μαθητών.
Το λογισμικό CmapTools αναπτύχθηκε το Ινστιτούτο ΙΗMC (Ιnstitute for Human and Machine Cognition) στοχεύοντας στο να δημιουργήσει ένα δικτυακό περιβάλλον ατομικής αλλά και συλλογικής ανάπτυξης νοητικών χαρτών. Το λογισμικό αυτό στην ατομική αλλά και δικτυακή του έκδοση προσφέρεται δωρεάν και είναι ευρύτατα γνωστό και διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο λόγω της απλότητας και λειτουργικότητάς του αλλά και των δυνατοτήτων διαδικτυακής συνεργασίας που προσφέρει. Στην τελευταία του έκδοση απέκτησε και δυνατότητες κωδικοποίησης οντολογιών, οδεύοντας, έτσι, σε πιο οργανωμένη και τυπική παρουσίαση της γνώσης.
Μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν και χωρίς υποχρέωση . Είναι γραμμένο σε Java και κατά την εγκατάστασή του εγκαθιστά και το Runtime Εnvironment της Java. Η εφαρμογή είναι πλέον εξελληνισμένη. Το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διευθυντής του οποίου είναι ο Καθηγητής κ. Αναστάσιος Μικρόπουλος, με δική του πρωτοβουλία, ανέλαβε εθελοντικά, συνεργαζόμενο με το Florida Institute for Human & Machine Cognition (IHMC, Ινστιτούτο για τη Νόηση Ανθρώπου και Μηχανής), τη μετάφραση στα ελληνικά του δημοφιλούς λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης CmapTools.
Οδηγίες λήψης και εγκατάστασης
Ο ιστότοπος του CmapTools – http://cmap.ihmc.us/
- συμπληρώνουμε τα απαιτούμενα πεδία (με αστεράκι) και πατάμε submit,
- αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας το πρώτο αρχείο για windows (IHMC CmapTools v5.04.01 for Windows 59.9Mb),
- πατάμε διπλό κλικ πάνω στο αποθηκευμένο αρχείο για να εγκαταστήσουμε το λογισμικό στον υπολογιστή μας, σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται,
- όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, δημιουργούμε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας για ευκολία στο άνοιγμα,
- ανοίγουμε το λογισμικό και από την πρώτη, τη μικρότερη καρτέλα αριστερά, επιλέγουμε edit/preferences/διαλέγουμε ελληνικά και όλα τα μενού εμφανίζονται… στα ελληνικά.
Η επιλογή της Ελληνικής γλώσσας γίνεται μετά τη μεταφόρτωση του πακέτου.
Αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση για να κατασκευάσω εννοιολογικό χάρτη.Μπορώ ακόμη να χρησιμοποιήσω το λογισμικό Belvedere και τις Ιδεοκατασκευές λογισμικό που διατίθεται για το Δημοτικό σχολείο.
Το θέμα είναι όχι να ροκανίσω το χρόνο μου αλλά να ξεκινήσω από ορθή παιδαγωγική αφετηρία