Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Αξιολόγηση ιστοσελίδων

Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων
Οι ιστοσελίδες δημιουργούνται για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους σκοπούς και ανάλογα χαρακτηρίζονται ως αξιόπιστες ή μη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς.
Οι παρακάτω ενδεικτικές ερωτήσεις βοηθούν το χρήστη να αξιολογήσει κάθε πηγή.
Στόχος της ιστοσελίδας και επιδιωκόμενο κοινό
Αναφέρεται το επιδιωκόμενο κοινό;
Ο στόχος της είναι να ενημερώσει, να πείσει, να υπερασπιστεί, να διασκεδάσει ή να πουλήσει ένα προϊόν;
Αξιοπιστία του συγγραφέα
Αναφέρεται ο δημιουργός της και ο υπεύθυνος για το περιεχόμενό της ;
Υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας με το συγγραφέα;
Ποια είναι η ιδιότητα και οι δραστηριότητες του συγγραφέα; Ο συγγραφέας είναι ειδικός επί του θέματος;
Ακρίβεια και αξιοπιστία της πληροφορίας στην ιστοσελίδα
Εμφανίζεται η ιστοσελίδα ως εύκολα αναζητήσιμη;
Υπάρχουν αναφορές σε πηγές που υποστηρίζουν τα λεγόμενά της
Έχει η ιστοσελίδα γραμματικά, ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη;
Αν παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες, αυτές είναι ποιοτικές;
Καλύπτει πολύπλευρα ή μονοδιάστατα το θέμα;
Περιλαμβάνει κυρίως απόψεις ή γεγονότα;
Διακρίνεται μεροληψία στις πληροφορίες και στις απόψεις που διατυπώνονται;
Υπάρχουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα;
Η ιστοσελίδα είναι εμπορική, κυβερνητική, ακαδημαϊκή, προσωπική, εταιρική; Ποια είναι η κεντρική διεύθυνσή της (.edu, .gov, .org, .com); Επιχορηγείται από κάποιο οργανισμό;
Θα αποτελούσε καλή πηγή πληροφοριών για ερευνητική εργασία;
Ενημερότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών της
Πότε δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα;
Ανανεώνεται;
Πότε έγινε η τελευταία ανανέωση;
Υπάρχουν μη ενεργοί σύνδεσμοι;
Δομή και πλοήγηση της ιστοσελίδας
Είναι κατανοητή η οργάνωσή της ;
Είναι εύκολη η πλοήγηση στα διάφορα μέρη της ;
Υπάρχει σύνδεσμος για επιστροφή στην αρχική σελίδα;
Προσφέρει κατάλογο περιεχομένων ή ευρετήριο;
Σε γενικές γραμμές ο δημιουργός της ιστοσελίδας και ο σκοπός αυτού φαίνεται από την κατάληξη της διεύθυνσης της ιστοσελίδας. Οι κυριότερες καταλήξεις είναι οι ακόλουθες:

.com εμπορική Σκοπός των δημιουργών είναι η προώθηση και πώληση προϊόντων.
.edu ακαδημαϊκή Σκοπός των δημιουργών είναι η ενημέρωση για θέματα εκπαίδευσης και έρευνας. Συνήθως ανήκει σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.
.gov κυβερνητική Σκοπός των δημιουργών είναι η ενημέρωση και προώθηση της κυβερνητικής πληροφόρησης με επίσημα στοιχεία και δεδομένα.
.org εταιρική Σκοπός των δημιουργών είναι η ενημέρωση για έρευνα που σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την εταιρεία ή τον οργανισμό.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
Πρόκειται για προσωπική ιστοσελίδα;
Από τι τύπο domain προέρχεται η πληροφορία στη σελίδα;
Ποιος έγραψε τη σελίδα;
Είναι ενημερωμένη η σελίδα;
Υπάρχει τεκμηρίωση στις πληροφορίες που δίνονται;
Αν είναι αναπαραγωγή από άλλη πηγή μήπως έχει υποστεί αλλοιώσεις;
Υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες; Λειτουργούν;
Είναι αντιπροσωπευτικοί ή μονόπλευροι οι σύνδεσμοι;
Είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες σε άλλες γλώσσες;
Είναι δυνατή η ανάγνωση της σελίδας από άτομα με ειδικές ανάγκες;
Υπάρχουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα;
Υπάρχουν γραμματικά ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη στην ιστοσελίδα;
Είναι το περιεχόμενό της σύμφωνο με τα κοινωνικά πρότυπα;
Είναι η ιστοσελίδα αισθητικά αποδεκτή;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου