Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ :Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία που εστιάζει το ενδιαφέρον της σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο , έχει καθορισμένους -ειδικούς και γενικότερους- εκπαιδευτικούς στόχους, εφαρμόζει διδακτικές αρχές και παιδαγωγικές , χρησιμοποιεί πρακτικές ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται πιθανόν και η χρήση των ΤΠΕ
Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει έναν οδηγό οργάνωσης της διδασκαλίας, μέρος που αφορά στους διδάσκοντες φύλλα εργασίας, μέρος που απευθύνεται στους μαθητές Επειδή η σύλληψή του είναι ευρύτερη, συνήθως η διάρκειά του αφορά περισσότερες από μία διδακτικές ώρες.
Ένα καλό σενάριο πρέπει :
Να διαθέτει ταυτότητα
Να χαρακτηρίζεται από σαφή και ευδιάκριτη δομή
Να προσδιορίζει με σαφήνεια τους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους
Να συνοδεύεται από αναλυτικά και εύστοχα διατυπωμένα φύλλα εργασίας
Να προσδιορίζει τα μέσα και τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών, αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθείται
Να αξιοποιεί με ισορροπία και οικονομία τα μέσα και τα εργαλεία μάθησης
Να ενισχύει την κατευθυνόμενη ανακάλυψη και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία
Να προωθεί τις συνεργατικές δραστηριότητες και να επιμένει στο διερευνητικό χαρακτήρα της μάθησης
Να διαθέτει ευελιξία και εναλλακτικές πρακτικές
1. ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ :
Α. Ταυτότητα
Β. Συνοπτική παρουσίαση-Ιδέα του σεναρίου
Γ. Πορεία της διδασκαλίας
Δ. Αξιολόγηση
Ε. Βιβλιογραφία
2. ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ :
Φύλλα εργασίας

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Αξιολόγηση ιστοσελίδων

Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων
Οι ιστοσελίδες δημιουργούνται για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους σκοπούς και ανάλογα χαρακτηρίζονται ως αξιόπιστες ή μη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς.
Οι παρακάτω ενδεικτικές ερωτήσεις βοηθούν το χρήστη να αξιολογήσει κάθε πηγή.
Στόχος της ιστοσελίδας και επιδιωκόμενο κοινό
Αναφέρεται το επιδιωκόμενο κοινό;
Ο στόχος της είναι να ενημερώσει, να πείσει, να υπερασπιστεί, να διασκεδάσει ή να πουλήσει ένα προϊόν;
Αξιοπιστία του συγγραφέα
Αναφέρεται ο δημιουργός της και ο υπεύθυνος για το περιεχόμενό της ;
Υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας με το συγγραφέα;
Ποια είναι η ιδιότητα και οι δραστηριότητες του συγγραφέα; Ο συγγραφέας είναι ειδικός επί του θέματος;
Ακρίβεια και αξιοπιστία της πληροφορίας στην ιστοσελίδα
Εμφανίζεται η ιστοσελίδα ως εύκολα αναζητήσιμη;
Υπάρχουν αναφορές σε πηγές που υποστηρίζουν τα λεγόμενά της
Έχει η ιστοσελίδα γραμματικά, ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη;
Αν παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες, αυτές είναι ποιοτικές;
Καλύπτει πολύπλευρα ή μονοδιάστατα το θέμα;
Περιλαμβάνει κυρίως απόψεις ή γεγονότα;
Διακρίνεται μεροληψία στις πληροφορίες και στις απόψεις που διατυπώνονται;
Υπάρχουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα;
Η ιστοσελίδα είναι εμπορική, κυβερνητική, ακαδημαϊκή, προσωπική, εταιρική; Ποια είναι η κεντρική διεύθυνσή της (.edu, .gov, .org, .com); Επιχορηγείται από κάποιο οργανισμό;
Θα αποτελούσε καλή πηγή πληροφοριών για ερευνητική εργασία;
Ενημερότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών της
Πότε δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα;
Ανανεώνεται;
Πότε έγινε η τελευταία ανανέωση;
Υπάρχουν μη ενεργοί σύνδεσμοι;
Δομή και πλοήγηση της ιστοσελίδας
Είναι κατανοητή η οργάνωσή της ;
Είναι εύκολη η πλοήγηση στα διάφορα μέρη της ;
Υπάρχει σύνδεσμος για επιστροφή στην αρχική σελίδα;
Προσφέρει κατάλογο περιεχομένων ή ευρετήριο;
Σε γενικές γραμμές ο δημιουργός της ιστοσελίδας και ο σκοπός αυτού φαίνεται από την κατάληξη της διεύθυνσης της ιστοσελίδας. Οι κυριότερες καταλήξεις είναι οι ακόλουθες:

.com εμπορική Σκοπός των δημιουργών είναι η προώθηση και πώληση προϊόντων.
.edu ακαδημαϊκή Σκοπός των δημιουργών είναι η ενημέρωση για θέματα εκπαίδευσης και έρευνας. Συνήθως ανήκει σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.
.gov κυβερνητική Σκοπός των δημιουργών είναι η ενημέρωση και προώθηση της κυβερνητικής πληροφόρησης με επίσημα στοιχεία και δεδομένα.
.org εταιρική Σκοπός των δημιουργών είναι η ενημέρωση για έρευνα που σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την εταιρεία ή τον οργανισμό.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
Πρόκειται για προσωπική ιστοσελίδα;
Από τι τύπο domain προέρχεται η πληροφορία στη σελίδα;
Ποιος έγραψε τη σελίδα;
Είναι ενημερωμένη η σελίδα;
Υπάρχει τεκμηρίωση στις πληροφορίες που δίνονται;
Αν είναι αναπαραγωγή από άλλη πηγή μήπως έχει υποστεί αλλοιώσεις;
Υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες; Λειτουργούν;
Είναι αντιπροσωπευτικοί ή μονόπλευροι οι σύνδεσμοι;
Είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες σε άλλες γλώσσες;
Είναι δυνατή η ανάγνωση της σελίδας από άτομα με ειδικές ανάγκες;
Υπάρχουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα;
Υπάρχουν γραμματικά ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη στην ιστοσελίδα;
Είναι το περιεχόμενό της σύμφωνο με τα κοινωνικά πρότυπα;
Είναι η ιστοσελίδα αισθητικά αποδεκτή;

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010


Κάρλα

Η ανάπτυξη απειλεί και πάλι τη λίμνη
Ο αναγεννημένος υγρότοπος του Θεσσαλικού κάμπου μετατρέπεται σε παράδεισο, αλλά απειλείται ξανά από ανθρώπινες παρεμβάσεις Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010 -ΤΟ ΒΗΜΑ

Η Φύση ξύπνησε και πάλι στη λίμνη Κάρλα. Ο πλημμύρισμα του ταμιευτήρα που ξεκίνησε το 2009 επανέφερε την άγρια ζωή στην περιοχή, αλλά και τη ζωντάνια στους κατοίκους των παραλίμνιων χωριών που είχαν μαραζώσει. Πλέον ελπίζουν σε μια ήπια ανάπτυξη, η οποία δεν θα διαταράσσει το περιβάλλον που διαμορφώνεται. Σπάνια είδη πτηνών φαίνεται ότι θυμήθηκαν τον πανάρχαιο προορισμό τους και συγκεντρώνονται κατά χιλιάδες στα νερά της Βοϊβηίδας- όπως ονομαζόταν η λίμνη στην αρχαιότητα. Τα έργα Τα έργα για την αποκατάσταση της Κάρλας ξεκίνησαν το 1999, οπότε ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και βρέθηκαν- από ευρωπαϊκές πιστώσεις- οι πόροι για την υλοποίηση του έργου. Πόροι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και όχι τη δημιουργία έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ή ταμιευτήρων άρδευσης. «Το έργομε τη γνωστή ελληνική αμετροέπεια βαφτίστηκε “το μεγαλύτερο έργο αποκατάστασης υγροτόπου στην Ευρώπη”, με κόστος που φτάνει τα 246 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο που το έργο, παρά τα όσα ενδιαφέροντα αναφέρονται στην τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς του στα σχετικά τεχνικά δελτία, κάθε άλλο παρά ως τέτοιο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε» λέει ο επιστημονικός διευθυντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας κ. Τ. Δημαλέξης . Οπως επισημαίνει, φτιάχτηκε ένας ταμιευτήρας χρήσιμος για την αντιπλημμυρική προστασία και την άρδευση της ευρύτερης περιοχής, με ελάχιστες όμως προβλέψεις σχετικά με τη διατήρηση και ενίσχυση των υγροτοπικών λειτουργιών και κυρίως για τη στήριξη της βιοποικιλότητας. «Για μία ακόμη φορά λοιπόν “κοροϊδέψαμε” την κοινοτική γραφειοκρατία υποσχόμενοι έναν οικολογικό παράδεισο, για να πάρουμε τα χρήματα και να κάνουμε ένα ακόμη αναπτυξιακό έργο. Ωστόσο να που η φύση ξύπνησε, δήλωσε παρούσα και κατάφερε να μας δείξει ότι παρά τους λανθασμένους σχεδιασμούς, η μνήμη της Κάρλας είναι εδώ και απεγνωσμένα παλεύει για να ξαναφέρει πουλιά και υγροτοπικά οικοσυστήματα στον χώρο, που δικαιωματικά τους ανήκει» τονίζει ο κ. Δημαλέξης. Οι κίνδυνοι Αραγε μια νέα Κερκίνη γεννάται από τις στάχτες της Κάρλας σε πείσμα των σχεδίων για ανάπτυξη; Ισως ναι, πιθανότατα όμως όχι. Και αυτό γιατί αν συνεχιστεί το πλημμύρισμα του ταμιευτήρα με το σχέδιο που αρχικά είχε προβλεφθεί και δεν εκπονηθεί άμεσα Σχέδιο Διαχείρισης Λειτουργίας και Αποκατάστασης της υγροτοπικής περιοχής, τότε σύντομα- όταν η στάθμη του νερού ανέβει ακόμη 2-3 μέτρα - ο οικολογικός παράδεισος θα καταστραφεί για δεύτερη φορά. «Στην περίπτωση που η στάθμη του νερού ανέβει σε υψηλά επίπεδα, δεν θα μπορεί να φιλοξενεί είδη πανίδας και χλωρίδας» αναφέρει η συντονίστρια δράσεων διατήρησης της Ορνιθολογικής Εταιρείας κυρία Ρούλα Τρίγκου. Οπως εξηγεί, ένας βαθύς ταμιευτήρας δεν έχει σχεδόν καμία αξία για τη φύση, ιδίως αν συνοδευτεί με πρόσθετα έργα που σχετίζονται με την «ανάπτυξη» του παράπλευρου εναπομείναντος εποχικού υγροτόπου, μέσω της δημιουργίας κωπηλατοδρομίου για τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013. Μια παρέμβαση η οποία, αν γίνει, θα καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα πολύτιμου φυσικού βιοτόπου. Ηιστορία Η λίμνη Κάρλα υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους της Ευρώπης, με έκταση αυξομειούμενη ανάλογα με τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες του Πηνειού, από 45.000 ως και 185.000 στρέμματα. Αυτά ως τις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν ολοκληρώθηκαν τα έργα αποξήρανσής της. Τα τελευταία χρόνια πριν από την αποστράγγιση είχαν καταμετρηθεί εκεί περισσότερα από 430.000 υδρόβια πουλιά- ήταν ο δεύτερος υγρότοπος μετά το Δέλτα του Δούναβη-, ο μεγαλύτερος αριθμός πουλιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στον υγρότοπο ζούσαν τουλάχιστον 1.000 οικογένειες άμεσα εξαρτώμενες από το ψάρεμα, το κυνήγι και την καλαμοπλεκτική, η ζωή των οποίων έχει αποτυπωθεί στις φωτογραφίες του Τάκη Τλούπα. Μάλιστα το τοπίο της περιοχής έχει αποτελέσει το σκηνικό ελληνικών ταινιών που ζωντάνεψαν την εποχή των τσιφλικάδων της Θεσσαλίας και αποτέλεσαν την ελληνική εκδοχή των «σπαγγέτι γουέστερν». Η αποξήρανσή της σήμανε κυριολεκτικά το τέλος μιας εποχής για τη Θεσσαλία. Η εντατικοποίηση της γεωργίας οδήγησε σε αύξηση των αναγκών για αρδευτικό νερό. Ετσι αυξήθηκαν οι γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες με τη σειρά τους επηρέασαν άμεσα τον υπόγειο υδροφορέα που υποβιβάστηκε και έγινε ευάλωτος στην υφαλμύρωση. Οι αλλαγές αυτές είχαν κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, με συνέπεια να υπάρξει αίτημα από την τοπική κοινωνία για μερική επαναδημιουργία του υγρότοπου

O έρωτας στα χρόνια του Facebook

Αν και πέρασε και αυτή η μέρα

Ο Αγιος Βαλεντίνος έχει την τιμητική του σήμερα, όπως όμως όλα δείχνουν ο φτερωτός θεός δεν συχνάζει πια «εκεί έξω»- έχει μετακομίσει στο Διαδίκτυο Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010


Υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά; Ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα; Πώς αντιμετωπίζουμε την απόρριψη; Πού είναι το καλύτερο στέκι για να γνωρίσεις ενδιαφέροντες ανθρώπους; Με τις ερωτικές σχέσεις να κινδυνεύουν να γίνουν είδος πολυτελείας και όχι πρώτης ανάγκης, το Διαδίκτυο μοιάζει να έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω φλέγοντα ερωτήματα και για ακόμη περισσότερα. Πολλές είναι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες κάθε μοναχική ψυχή μπορεί να καταφύγει προκειμένου να βρει το άλλο της μισό. Αλλά η μητέρα όλων είναι το Facebook. «Το πιο επικίνδυνο ναρκωτικό του 21ου αιώνα» όπως το αποκάλεσε σε ανύποπτο χρόνο ο μέγας σημειολόγος Ουμπέρτο Εκο, βλέποντας τους χρήστες να πληθαίνουν και να καταφεύγουν σε αυτό για τέσσερις βασικούς λόγους: φιλία (friendship), ερωτικά ραντεβού (dating), μία ερωτική σχέση (a relationship) και δικτύωση (networking). Αυτές οι εναλλακτικές σού ανοίγονται στην ερώτηση «τι ψάχνεις» που σου υποβάλλει το facebook λίγο προτού ανοίξει διάπλατα τις πύλες του και σε καλωσορίσει. Μπορείς να επιλέξεις ένα ή κανένα από τα τέσσερα ή και τα τέσσερα μαζί. Και όσο περιπλανιέσαι μέσα σε αυτό ξεκλειδώνοντας κωδικούς, κάνοντας «φίλους», βρίσκοντας ή χάνοντας τον έρωτα της ζωής σου, έχεις όλο και περισσότερο την αίσθηση ότι μια ολόκληρη βιομηχανία έχει δημιουργηθεί για να σε αποκαταστήσει. Από την εποχή που η Γεωργία Βασιλειάδου έριχνε κανάτες από το μπαλκόνι για να παντρέψει τις ανιψιές της ως τα γραφεία συνοικεσίων στα οποία απευθυνόσουν απηυδισμένος από τις ατυχείς γνωριμίες, τώρα πλέον παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου και γίνεσαι εσύ προξενήτρα του εαυτού σου. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζεις...
ΠΗΓΗ -ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΝέα έρευνα για τη σχέση Διαδικτύου - κατάθλιψης
Οι άνθρωποι που περνάνε πολύ χρόνο στο Διαδίκτυο, είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν σημάδια κατάθλιψης, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα, η οποία όμως συναντά αντιδράσεις, μεταξύ άλλων επειδή δεν είναι ξεκάθαρο αν το Ίντερνετ προκαλεί κατάθλιψη ή αν αντίστροφα οι καταθλιπτικοί άνθρωποι έλκονται από αυτό.
Η έρευνα, που μελέτησε περίπου 1.300 άτομα ηλικίας 16 - 51 ετών, από τους οποίους το 1,2% χαρακτηρίστηκαν «εθισμένοι» στο Ίντερνετ, έγινε από ψυχολόγους του πανεπιστημίου του Λιντς υπό την Κατριόνα Μόρισον και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Psychopathology, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και το BBC.
Οι ερευνητές, όπως ανέφεραν, βρήκαν «εντυπωσιακά» στοιχεία ότι ορισμένοι φανατικοί χρήστες του Διαδικτύου αναπτύσσουν καταναγκαστική εξάρτηση από αυτό και αντικαθιστούν τις κοινωνικές συνήθειες της πραγματικής ζωής τους με τις online επαφές, τις συνομιλίες σε chat-rooms και κοινωνικά sites όπως το Facebook.
Η τάση αυτή πιθανώς συνδέεται με τον εθισμό και την κατάθλιψη. «Αυτό το είδος εθιστικού 'σερφαρίσματος' μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διανοητική υγεία», σύμφωνα με την έρευνα.
Οι «κολλημένοι» με το Ίντερνετ περνάνε πολλή ώρα σε ιστοσελίδες πορνό ή online τυχερών παιγνιδιών, σε online κοινότητες, καθώς και σε κοινωνικά δίκτυα. Όλοι βρέθηκαν να έχουν περισσότερα συμπτώματα μέτριας έως σοβαρής κατάθλιψης, αν και οι ερευνητές παραδέχτηκαν ότι δεν μπορούν να είναι απόλυτα βέβαιοι τι τελικά προηγείται: η κατάθλιψη ή ο εθισμός στο Διαδίκτυο. Όπως είπαν πάντως, είναι σίγουρο ότι για ορισμένους ανθρώπους, η υπερβολική χρήση του Ίντερνετ μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για τάση κατάθλιψης, διευκρίνισαν όμως ότι οι περισσότεροι κοινοί χρήστες του Ίντερνετ δεν αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα.
«Το Διαδίκτυο παίζει σήμερα τεράστιο ρόλο στη σύγχρονη ζωή, όμως τα οφέλη του συνοδεύονται από μια πιο σκοτεινή πλευρά. Ενώ πολλοί από μας το χρησιμοποιούμε για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας, να ψωνίσουμε και να στείλουμε ηλεκτρονική αλληλογραφία, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού που δυσκολεύονται να ελέγξουν τον χρόνο που περνάνε στο Ίντερνετ, σε σημείο που αυτό διαταράσσει της καθημερινές δραστηριότητές τους», δήλωσε η υπεύθυνη της έρευνας Κατριόνα Μόρισον.
Όμως άλλοι επιστήμονες, όπως ο δρ Β.Μπελ, του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής του Βασιλικού Κολλεγίου του Λονδίνου, δήλωσε ότι ο εθισμός στο Διαδίκτυο δεν είναι κάτι που μπορεί να διαγνωστεί αξιόπιστα, ενώ επεσήμανε ότι, σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, όσοι είναι ήδη αγχωτικοί και καταθλιπτικοί, είναι πιο πιθανό να «το ρίξουν» στο Ίντερνετ και όχι το αντίστροφο (δηλαδή το πολύ Ίντερνετ να τους δημιουργήσει ψυχικά προβλήματα).
Άλλοι επεσήμαναν ότι το Ίντερνετ μπορεί να έχει θετική επίδραση στον ψυχισμό του ατόμου, στο βαθμό που τον βγάζει από την απομόνωση, ενθαρρύνοντας τις φιλίες και τις κοινωνικές σχέσεις (έστω και τις online!).
www.kathimerini.gr με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ

WEBQUEST-Τι ΄ναι τούτο πάλι;

Στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που όλοι παρακολουθούμε στα πλαίσια της επιμόρφωσής μας, ακούμε συχνά να γίνεται λόγος για κριτική σκέψη, συμμετοχική-συνεργατική μάθηση (cooperative learning) , σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με αυθεντικές καταστάσεις (authentic assessment), και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, (technology integration). Επίσης η Γνωστική στροφή με κυρίαρχο ερευνητικό παράδειγμα το μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών (Κολιάδης Ε., 2002) έρχεται να αντικαταστήσει τις τελευταίες δεκαετίες το συμπεριφοριστικό πρότυπο μάθησης με κυρίαρχο μοντέλο τη συντελεστική μάθηση του Σκίννερ. Όσο για την εποικοδομητική (constructivism) άποψη, σίγουρα την έχουν γνωρίσει ενθουσιώδεις δάσκαλοι που δοκιμάζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και ενδιαφέρονται, πώς να βοηθήσουν τους μαθητές τους να προσεγγίσουν την γνώση μέσα από πραγματικές καταστάσεις. Επειδή συχνά συμβαίνει , από τη μια μας ενθουσιάζουν όλα αυτά αλλά από την άλλη το αναλυτικό πρόγραμμα με τις δικές του λογικές απαιτήσεις. να μας περιορίζει με αυστηρό τρόπο στην καθορισμένη διδακτέα ύλη , το ερώτημα που συχνά προκύπτει είναι , πώς να ενσωματώσουμε αυτές τις ενδιαφέρουσες στρατηγικές στη διδασκαλία μας. Ένα WebQuest αποτελεί µία δραστηριότητα κατευθυνόµενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001; Βοσνιάδου, 2001,) κατά την οποία οι µαθητές αναλαµβάνουν να λύσουν ένα πρόβληµα και αξιοποιούν το ∆ιαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική. (Παπανικολάου - Γρηγοριάδου , 2005)
H έννοια του WebQuest επινοήθηκε το 1995 από τον Bernie Dodge στο Πανεπιστήμιο του San Diego σε συνεργασία με τον Tom March (webquest ). Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Bernie Dodge, μια WebQuest είναι «μια δραστηριότητα προσανατολισμένη στην αναζήτηση κατά την οποία οι περισσότερες ή όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες αντλούνται από τον Ιστό. Οι WebQuests είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αξιοποιούν κατάλληλα το χρόνο των χρηστών, οι οποίοι θα επικεντρώνονται στη χρησιμοποίηση των πληροφοριών παρά στην αναζήτησή τους, και για να υποστηρίζουν τη σκέψη στα επίπεδα της ανάλυσης, της σύνθεσης και της αξιολόγησης».
Οι δομικοί λίθοι μιας Webquest-αναζήτησης
Μια Webquest αποτελείται από 5 ή 6 δομικούς λίθους (βήματα):
Η εισαγωγή πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της λειτουργίας της Webquest για το θέμα που εξετάζεται στην τάξη. Οι μαθητές αποτελούν το ακροατήριο της εισαγωγής. Θα πρέπει λοιπόν να τους δίνει μια σύντομη εικόνα για το τι πρόκειται να επακολουθήσει και να τους ενθαρρύνει να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα.
Η περιγραφή των εργασιών που δηλώνει το συνολικό στόχο της Webquest μπορεί να βοηθήσει στην παρουσίαση του γενικού θέματος της Webquest όπως επίσης και στο αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα. Η λειτουργία μιας Webquest πρέπει να είναι η αναζήτηση πληροφορίας και η μετατροπή αυτής της πληροφορίας σε γνώση (μεταβαίνοντας από την πληροφορία στην ανάλυση και από κει στην ερμηνεία του υπό συζήτηση θέματος). Η περιγραφή των εργασιών πρέπει να δίνει μια συνολική εικόνα της Webquest και όχι να αναλύει τα συγκεκριμένα στάδια που εμπεριέχονται στη διαδικασία. Αυτό γίνεται στο επόμενο βήμα.
Η περιγραφή της διαδικασίας περιλαμβάνει τις διαφορετικές εργασίες και ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως επίσης και τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν. Μια καλή ιδέα θα ήταν να δημιουργήσετε ένα φύλλο εργασίας για να διευκολύνετε τη δουλειά των μαθητών σας. Μπορείτε να επιλέξετε αν όλοι οι μαθητές θα λύσουν τα ίδια προβλήματα ή αν θα δουλέψουν σε ομάδες με διαφορετικές εργασίες η καθεμιά, όπου θα εργαστούν ως «ειδικοί» στον τομέα τους και θα μεταδώσουν τη γνώση τους στους υπόλοιπους στην τάξη ώστε να χρησιμοποιηθεί από όλους στην τελική συζήτηση του θέματος.
Η αξιολόγηση λειτουργεί σαν οδηγός ώστε να καταλάβουν οι μαθητές την αξιολόγηση των επιδόσεών τους από τους εκπαιδευτικούς.
Το συμπέρασμα μπορεί να επιτρέψει την περαιτέρω χρησιμοποίηση της Webquest στις εργασίες που ακολουθούν.
Η Σελίδα του Εκπαιδευτικού δίνει πληροφορίες από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. Σ’ αυτό το στάδιο ο δημιουργός της Webquest μπορεί να μιλήσει για τη φιλοσοφία πίσω από τη Webquest, το επίπεδο στο οποίο στοχεύει, τις επιλογές που έγιναν αναφορικά με το είδος των εργασιών και ερωτήσεων κ.λ.π. Επιπλέον, η Σελίδα του Εκπαιδευτικού (που αποσκοπεί στη διανομή της πληροφορίας και γνώσης μεταξύ των εκπαιδευτικών) μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για το χρόνο που ξοδεύτηκε ή την πρόοδο που επιτεύχθηκε, για να διευκολύνει τη χρήση της Webquest από άλλους. Η Σελίδα του Εκπαιδευτικού έχει νόημα μόνο αν η Webquest επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλους για χρήση, για παράδειγμα μέσω του ιστότοπου του σχολείου.
Πρώτα βήματα: Δημιουργήστε μια δομημένη άσκηση για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να ανακαλύψουν πως να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για ατομική έρευνα. Αποφασίστε πόση ελευθερία θα επιτρέψετε να έχουν κατά την αναζήτηση και εφαρμόστε ό,τι χρειάζεται για τη διαδικασία που επιλέξατε.
Δοκιμάστε να αφήσετε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν κάποιο από το υλικό που βρίσκουν στο Διαδίκτυο, βλέποντας αν μπορούν να αντιγράψουν και να επικολλήσουν κείμενο ή εικόνες στα δικά τους ηλεκτρονικά κείμενα.
Περισσότερες ιδέες: Αφιερώστε κάποιο χρόνο από τη διδασκαλία σας στην αναζήτηση στο Διαδίκτυο, ίσως ως μέρος μιας άλλης εργασίας. Προσπαθήστε να οργανώσετε μια συλλογική εργασία με θέματα διαιρεμένα σε κατηγορίες για διαφορετικές ομάδες μαθητών

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Περιμένω και από τους υπολοίπους το ηλεκτρονικό τους μήνυμα . Σε όσους μου έστειλαν απάντησα ήδη. Όσοι λάβατε το συνημμένο έγγραφο θα παρατηρήσατε πως υπάρχουν υπερδεσμοί κατά συνέπεια δε χρειάζεται να πληκτρολογήσετε διευθύνσεις.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ιστοχώροι

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα Σωκράτης, Αρίων κ.λπ.
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_en.html

Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο
http://www.eun.org/portal/index.htm

Το project MyEurope έχει δημιουργήσει μια αποθήκη «μαθησιακών αντικειμένων» για την έννοια του «Ευρωπαίου πολίτη»
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/los.cfm

Το πρόγραμμα eTwinning
http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm
http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/areyounew.htm

To πρόγραμμα Xperimania
http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm

Το πρόγραμμα της Ε.Ε. που αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερους νέους ερευνητές στις θετικές επιστήμες
http://ec.europa.eu/news/culture/070403_1_el.htm

Ευρωπαϊκά βραβεία για το e-learning
http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearning_awards_2007/homepage.htm

Η νέα πολιτική της Ε.Ε. για τις Τ.Π.Ε αποκαλούμενη i2010, European Information Society 2010 που αποτελεί επέκταση της στρατηγικής της Λισαβόνας η οποία αναφέρεται στην ιδέα της digital competence.
http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy_guidelines_el.htmΔικτυογραφία – webliography
http://rights.apc.org/handbook/index.shtml Μια πολύ κατατοπιστική σελίδα σχετικά µε θέματα που αφορούν την πολιτική ΤΠΕ.
http://www.ictpolicy.edna.edu.au/sibling/page1.html Βάση δεδομένων για την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση της αυστραλιανής κυβέρνησης
http://www.unescobkk.org/index.php?id=496 Project της UNESCO σχετικό µε την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση
http://www.ncte.ie/AbouttheNCTE/ICTPolicy/ Πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση της Ιρλανδικής κυβέρνησης.
http://www.edusud.org/spip.php?rubrique88 Σελίδα µε συνδέσμους σε διεθνείς οργανισμούς που ενεργοποιούνται στο χώρο της πολιτικής ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
http://www.infodev.org/en/Project.11.html Project σε εξέλιξη σε σχέση µε την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης: 18 Απριλίου 2008)

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η εισαγωγή και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας και συνιστά μία από τις κυριότερες απαντήσεις στην κρίση του σχολείου
Η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης χάρη στα πολυμέσα και τη δικτυακή τεχνολογία είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαικής συνεργασίας. Όλα τα σχολεία, αν όχι όλες οι τάξεις, πρέπει να διαθέτουν πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό, όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να βελτιώσουν τις μεθόδους εργασίας τους και όλοι οι νέοι πρέπει να καταστούν ικανοί να διευρύνουν τους ορίζοντές τους χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα και εργαλεία» (Eurydice, 2004:3)