Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε τα εξής :

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ

o Να κινητοποιήσουν οι μαθητές τη σκέψη και τη φαντασία τους.
o Να συνθέσουν την εμπειρία της ενεργητικής συμμετοχής, σε ένα γραπτό κείμενο ενταγμένο σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.
o Να δημιουργηθούν κίνητρα για προσωπική ποιητική έκφραση του μαθητή.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ

 Να αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού των ηλεκτρονικών βάσεων, και επεξεργασίας και ταξινόμησης των δεδομένων.
 Να κατανοήσουν βασικές έννοιες και εντολές διαχείρισης ως προς τη βάση δεδομένων.
 Να διατυπώσουν ερωτήματα θέτοντας αποτελεσματικές παραμέτρους.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν κριτικά και να αξιοποιούν τα στοιχεία που εντοπίζουν καθώς και να προχωρούν σε κριτική επεξεργασία και συνθετική παρουσίαση των γεγονότων
 Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου με την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου.
 Να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των πολυμέσων στην αισθητική απόλαυση και στην ερμηνευτική προσέγγιση του λογοτεχνικού έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου