Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΩΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ
1. Να αντιμετωπίσουν τα αρχαιοελληνικά κείμενα ως κείμενα ζωντανά ,που συνεχίζουν να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στο πολιτισμικό περιβάλλον μας
2.Να συνειδητοποιήσουν ότι τα λογοτεχνικά κείμενα προκαλούν ποικίλες αναγνώσεις και έχουν τη δική τους ερμηνευτική στρατηγική
3. Να περάσουν δια μέσου της βιωματικής προσέγγισης σε πιο απαιτητικές μορφές στοχασμού και αποτίμησης ενός έργου (σύγκριση, ερμηνεία, αξιολόγηση, στήριξη απόψεων, επιχειρηματολογία, διαφωνία , διαχείριση της διαφωνίας )
4. Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία σε ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης
5.Να προσεγγίζουν κριτικά το υλικό που συλλέγουν και να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται την αξία της διερεύνησης ,της κριτικής αποτίμησης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ
Να αναπτύξουν δεξιότητες για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν κριτικά και να αξιοποιούν τα στοιχεία που εντοπίζουν καθώς και να προχωρούν σε κριτική επεξεργασία και συνθετική παρουσίαση των γεγονότων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου