Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

ΔΟΜΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Τα παρακάτω γράφει ο Δ.Κουτσογιάννης :
Δημ. Κουτσογιάννης - Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων
Η δομή ενός σεναρίου

1. Ταυτότητα
Η ενότητα αυτή και η επόμενη αποβλέπει στο να διευκολύνει τον αναγνώστη να αντιληφθεί πολύ σύντομα αν η συγκεκριμένη πρόταση τον ενδιαφέρει ή όχι, γι’ αυτό το λόγο η περιγραφή εδώ είναι εξαιρετικά συνοπτική έως επιγραμματική. Καλό είναι να αποτυπώνονται εδώ τα κάτωθι:
-Κάποιος τίτλος.
-Δημιουργός – δημιουργοί.
-Αν το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη ή αποτελεί πρόταση για διδασκαλία.
-Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα (Αν πρόκειται για διαθεματική προσέγγιση ή για τη διδασκαλία μιας επιμέρους ενότητας).
-Τάξη ή ηλικίες στις οποίες θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.
-Χρονική διάρκεια που απαιτείται.
-Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή (π.χ. βαθμός εξοικείωσης με κάποιο λογισμικό, βαθμός εξοικείωσης με τρόπους εργασίας –π.χ. ομαδοσυνεργατική).

2. Σύντομη περιγραφή (περίληψη)
Εδώ αποτυπώνεται πολύ επιγραμματικά (όχι περισσότερο από 4-5 σειρές) το περιεχόμενο και οι στόχοι της πρότασης.

3. Στόχοι – σκεπτικό.
Διατυπώνονται και εδώ (με λιτό τρόπο):
-Τι επιδιώκεται να καλύψει η πρόταση και γιατί προτείνεται.
-Ποιες δεξιότητες επιδιώκεται να καλλιεργηθούν στα παιδιά.
-Ειδικότεροι στόχοι σε σχέση με τις ΤΠΕ και το νέο γραμματισμό.
-Για τη γλώσσα (κυρίως): μορφές γραμματισμού που καλλιεργούνται (κλασικός
γραμματισμός, νέος γραμματισμός, κριτικός γραμματισμός).

4. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης.
Η ενότητα αυτή θα διαβαστεί από όσους διαπίστωσαν ότι η πρόταση τους ενδιαφέρει. Είναι επομένως το εκτενέστερο μέρος του σεναρίου και εμπεριέχει πολλά από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν. Ενσωματώνονται οπωσδήποτε στην περιγραφή της ροής της διδασκαλίας:
-Αφετηρία, το πρόβλημα –θέμα που θα διερευνηθεί.
-Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η πρόταση.
-Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο.
-Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν.
-Η μεθοδολογία της διδασκαλίας (πώς).
-Ενδεικτική κατανομή του χρόνου και πώς γίνεται αυτό κατά την εξέλιξη της διδασκαλίας.
-Ο ρόλος των διδασκόντων.
-Ο ρόλος των μαθητών: έκταση πρωτοβουλιών, περιγραφή σε περίπτωση συνεργασίας.
-Οι τυχόν προαπαιτούμενες γνώσεις.
-Εργαλεία – πηγές που θα χρησιμοποιηθούν.
-Τα αναμενόμενα κείμενα που θα παραχθούν, οι δραστηριότητες που θα αναπτύξουν οι μαθητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου